STYRET 2017/2018:

 

Leder: Hanne Sundal Kulseth Tlf:419 32 644 E-post:hanne@ntok.no
Nestleder/sekretær Toril Kjeldstad Tlf: 918 82 719 E-post: toril@trim1selbu.no
Kasserer: Kjell Ofstad Tlf: 930 28 993 E-post: ofstada@online.no
Sportslig leder: Håkon Wang Tlf: 926 91 927 E-post:
Styremedlem: Anne Berit Lien Tlf: 906 75 289 E-post: ablien@neanett.no
Løypesjef: Rune Tørum Tlf: 918 55 690 E-post: ru-tum@hotmail.com