Styreleder: Hans Christian Aasen / Mobil: 47859911 / E-post:hans.christian.aasen@norbit.com
Nestleder/Lotteriansvarlig: Lars Sletne/ Mobil: 97568626
Kasserer:  Sanna Kjeøy / E-post: kasserer.hb@selbuil.no
Sekretær: Kerstin Rolseth / Mobil: 48170050/  E-post: handball@selbuil.no
Arrangementsansvarlig: Solrunn Hårstad/ E-post: solrunn.harstad@varnesregionen.no

Sportslig leder bredde: Gunn Kari Holten / Mobil: 91788028 / E-Post: bredde.hb@selbuil.no
Sportslig l
eder senior: Tove Karin Lien/ E-post: senior.hb@selbuil.no
Selbuhallen/årsavslutning: Tove Kulset / Mobil: /E-post: tkulset@gmail.com
Organisasjonskoordinator: Anne Fallmyr/ Mobil: 95186732
Kontaktperson mini: Åshild Stokstad/Mobil: / Epost: Aashild.stokstad@gmail.com

Vara styremedlem: Margrete Moen/E-post: Margrethe_moen@hotmail.com
Materialforvalter: Torunn D Weiseth/Mobil: 92679528  /E-post: Torunn_80@hotmail.com
Dommerkontakt: Anne Johansen/ E-post: anne.selbu@gmail.com


Valgkomite: Ingrid Aashaug Fremo  /Anne Berit Lien 
Varamedlem valgkomite: Per Anders Aune- 97669120


Levert av