Alle utøvere som skal gå renn er selv ansvarlige for påmelding og betaling av startkontingent der arrangøren krever dette ved påmelding. Utlegg for samlinger, renn, overnatting kan  refunderes i etterkant i henhold til klubbens dekningsmatrise – kvitteringer sendes da til økonomiansvarlig Kjell Ofstad.

Dersom noen er usikker vedrørende lisens, kontakt Hanne.