Det innføres forbud mot bruk av fluorprodukter i klassene til og med 16 år.
Vedlagt følger listen over produkter som ikke skal brukes.
Fluorfrie produkter felles (1)