Skitrening med vaffelservering etterpå på Selbuskogen kl 18.30 i dag. Fristil!