Hei
Her kommer revidert liste over aktuelle skirenn for resten av sesongen. Aktuelle oppmenn er også lagt til.
Oppmannsjobben: Tar med vimpel, og henter ut startnummer. (viktig at vimpel blir tørket etter bruk.)
Oppsatte oppmenn bytter/skaffer andre om de ikke selv skal på rennet de er satt opp på.
Aktuelle renn 19-20