Styreleder: Bård Inge Kjeldstad /Mobil: 91122393/E-post: bikjeld@online.no
Nestleder:
 Tore Kyllotrø / Mobil: 92039275 / E-post: toreselbu@gmail.com
Økonomiansvarlig: Veronica Solem Flack / Mobil: 41639101/ E-post:  vsf@selbusparebank.no
Sekretær: Marianne Unaas Rønsberg / Mobil: 40302425/  E-post:   marianne_unaas@hotmail.com
Arrangementsansvarlig: Bjarne Gjevik/ Mobil: 97143652 / E-post: b-gjev@online.no
Lotteriansvarlig: Lillian Hammer / Mobil: 99292596/ E-post: lillham69@gmail.com

Sportslig leder bredde: Karin B. Langseth / Mobil:  97532454/ E-Post:  karin.langseth@selbu.kommune.no
Sportslig l
eder senior: Kristin Moslet
Selbuhallen/årsavslutning: Jahn Kristian Hansen / Mobil: 92410470/ E-post: hansen1994@hotmail.no
Organisasjonskoordinator: Anne Grete Warmdal
Kontaktperson mini: Rita Lillian Bekkestein/Mobil: 41680896/ Epost:

Varamedlem: Margrete Moen
Materialforvalter: Torunn D Weiseth/Mobil: 92679528  /E-post: Torunn_80@hotmail.com
Dommerkontakt: Guri Evjen Kallar

Valgkomite: Ingrid Aashaug Fremo  /Anne Berit Lien / Ingrid R Holt -90603016
Varamedlem valgkomite: Per Anders Aune- 97669120

Levert av